توضیحات محصول

قندان اناری تلفیق مس ونقاشی (پرداز)هنری اصیل وهدیه ایی ماندگار در صنایع دستی ایران

فیروزه کوبی،میناکاری و خاتم کاری روی مس هنری خاص و محصول تلفیق چند هنر صنایع دستی است

ادامه مطلب

مشخصات فنی