توضیحات محصول

شکلات خوری مس و فیروزه شماره 2 با باکس تلفیق مس وسنگ فیروزه نیشابور

نوع کاربرد محصول: تزئینی

جنس قسمت خارجی بدنه: فیروزه

جنس قسمت داخلی بدنه: مس

اجرای دستی هنر فیروزه‌کوبی با استفاده از فیروزه‌‌ی نیشابور

 

ادامه مطلب

مشخصات فنی