توضیحات محصول

گلدان سه گره شلغمی مس و فیروزه30 سانتی تلفیق مس و سنگ فیروزه هنری ماندگار نزد ایرانبان

نوع کاربرد محصول: تزئینی

جنس قسمت خارجی بدنه: فیروزه

جنس قسمت داخلی بدنه: مس

اجرای دستی هنر فیروزه‌کوبی با استفاده از فیروزه‌‌ی نیشابور

ادامه مطلب

مشخصات فنی