توضیحات محصول

گلدان مس و نقاشی 20 سانتی با زیبایی بینهایت

فیروزه کوبی و خاتم کاری روی مس هنری خاص و محصول تلفیق چند هنر صنایع دستی است

ادامه مطلب

مشخصات فنی