توضیحات محصول

گلدان مس و خاتم 20 سانتی بسیار زیبا و چشم نواز

فیروزه کوبی و خاتم کاری روی مس هنری خاص و محصول تلفیق چند هنر صنایع دستی است

ادامه مطلب

مشخصات فنی