توضیحات محصول

گلدان مس و فیروزه 25 سانتی با تلفیق مس و فیروزه

فیروزه کوبی و خاتم کاری روی مس هنری خاص و محصول تلفیق چند هنر صنایع دستی است

نوع کاربرد محصول: تزئینی

جنس قسمت خارجی بدنه: فیروزه

جنس قسمت داخلی بدنه: مس

اجرای دستی هنر فیروزه‌کوبی با استفاده از فیروزه‌‌ی نیشابور

ادامه مطلب

مشخصات فنی