توضیحات محصول

گزخوری مبناکاری تلفیقی از مس و مینا در اندازه 16 سانتی

فیروزه کوبی،میناکاری و خاتم کاری روی مس هنری خاص و محصول تلفیق چند هنر صنایع دستی است

ادامه مطلب

مشخصات فنی