چاپ عکس و نوشته بر روی کاشی

2019-07-22 13:26:37.156 +0430 +0430

چاپ عکس و نوشته بر روی کاشی در ابعاد ۵/۵ ۱۰/۱۰ ۲۰/۲۰ به سفارش شما در اسرع وقت انجام می گردد

تابلو کاشی عکس (سمت چپ) در ابعاد 5/5،

تابلو کاشی صلوات (وسط) در ابعاد 10/10 و

تابلو کاشی و ان یکاد (سمت راست) در ابعاد 20/20 طراحی شده است.

http://padidehmandegar.bab.ir/

برچسب ها:

دیدگاه شما

0 نظر