روز جهانی صنایع دستی

2019-07-20 16:13:18.289 +0430 +0430

20 خرداد ماه (10 ژوئن) روز جهانی صنایع دستی است که بعد از جنگ جهانی دوم صنایع دستی بعنوان محتوای هنری و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت

برچسب ها:

دیدگاه شما

0 نظر